Art-Info, doo

E-fakture ArtPos

E-fakture je modul softverskog rešenja ArtPos.

Počela je primena zakona o elektronskom fakturisanju.

Primena zakona i uvodjenje elektronskog fakturisanja zahteva vreme i angažovanje potrebnih resursa. Zakonitog zastupnika, referenata za ulazne i izlazne fakture, knjigovodje, programera.

Firmama koje imaju na stotine faktura godišnje potreban je nov softver za fakturisanje.

 

Art Info je napravio svoje rešenje koje omogućava firmama da preko softvera unose lokalno podatke za faktursanje i da preko komandi i api servisa napravljenu e- fakturu proslede na državni portal SEF.

Prijava na demo verziju SEF-a

Aplikacija E-fakture ArtPos