Art-Info, doo

E-fakture ArtPos

E-fakture je modul softverskog rešenja ArtPos.

Od 1.maja 2022. godine, svi subjekti javnog sektora, dužni su po zakonu, da svojim korisnicima ispostave  fakturu kao e-fakturu. Za razliku od prethodnog načina fakturisanja, kada se faktura štampala i slala korisniku poštom na njegovu fizičku adresu, po novom, pravi se elektronski oblik fakture u obliku xml fajla i pomoću informacionog posrednika prosledjuje se korisniku putem interneta na njegovu elektronsku adresu tj. na njegov e-mail.

Xml fajl koji je poslat je e-faktura. Ovaj fajl nije „human readable“ već je „computer readable“. Da bi ovakav fajl bio primaocu e-fakture čitljiv, uz xml fajl, kao prilog šalje se faktura u pdf formatu.

Art Info je napravio svoje rešenje koje omogućava firmama koje su u obvezi da izdaju e-fakure, da to urade na lak i jednostavan način. Sistem e Faktura je centralna serverska aplikcija, a E-fakture ArtPos su klijentska aplikacija. Slanje e-faktura se obavlja preko API servisa SEF.

Prijava na demo verziju SEF-a

Aplikacija E-fakture ArtPos